Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Makowie Mazowieckim
ul. Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

przyjmuje interesantów w każdy: 
wtorek w godz. 900 ÷ 1030 
piątek w godz. 1300 ÷ 1430

telefon/fax: (29) 71 71 300, 71 71 244

makow@psse.waw.pl

PSSE w Makowie Maz. została utworzona w 1957.
Obszar działania Stacji obejmuje w zakresie nadzoru sanitarnego powiat makowski w skład którego wchodzą gminy (miasto i gminę Maków Maz., miasto i gminę Różan, gm.: Szelków, Sypniewo, Krasnosielc, Płoniawy, Czerwonka, Rzewnie, Młynarze, Karniewo).
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Makowie Mazowieckim pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest Pani Lucyna Pilniakowska.

Serwis kąpieliskowy

PSSE Maków Mazowiecki

Komunikaty

Nie ma dostępnych aktualności.

Ostrzeżenia

Wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie postępowania z wodą i żywnością w sytuacji klęski żywiołowej – powodzi.

W ostatnich tygodniach na terenie całego kraju występowały ulewne deszcze i nawałnice, które spowodowały, że wiele warzywników, sadów czy ogródków działkowych znalazło się pod wodą.

Czytaj więcej