Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Makowie Mazowieckim
ul. Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

przyjmuje interesantów w każdy: 
wtorek w godz. 900 ÷ 1030 
piątek w godz. 1300 ÷ 1430

telefon/fax: (29) 71 71 300, 71 71 244

makow@psse.waw.pl

PSSE w Makowie Maz. została utworzona w 1957.
Obszar działania Stacji obejmuje w zakresie nadzoru sanitarnego powiat makowski w skład którego wchodzą gminy (miasto i gminę Maków Maz., miasto i gminę Różan, gm.: Szelków, Sypniewo, Krasnosielc, Płoniawy, Czerwonka, Rzewnie, Młynarze, Karniewo).
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Makowie Mazowieckim pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest Pani Lucyna Pilniakowska.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim, uprzejmie informuje, że dzień 24 grudnia 2018 r w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim będzie dniem wolnym od pracy. Dzień 15 grudnia 2018 r. ( sobota) natomiast, wyznacza się dniem pracy.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim
mgr Lucyna Pilniakowska

PSSE Maków Mazowiecki

Aktualności

Komunikaty

Nie ma dostępnych aktualności.

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.