Przejdź do treści

Sekcja Higieny Pracy

NOWE PIKTOGRAMY

W związku z rozpoczęciem obowiązywania (z dniem 2015-06-01) rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 (CLP) dla mieszanin chemicznych zamieszczamy ulotki informujące o nowych piktogramach określających nowe piktogramy na etykietach substancji i mieszanin chemicznych.